Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3

Phí khởi tạo

Phí duy trì / năm

Ghi chú

.vn

350.000 VNĐ

480.000 VNĐ

 

.com.vn .net.vn .biz.vn

350.000 VNĐ

350.000 VNĐ

.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

 

Tên miền Quốc Tế

Phí khởi tạo

Phí duy trì / năm

Ghi chú

.com .net .org .biz .info .us

0

240.000 VNĐ

 

.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in

0

230.000 VNĐ

 

.cc

0

730.000 VNĐ

 

.ws

0

262.000 VNĐ

Tên miền website

.tv

0

850.000 VNĐ

Tên miền tivi

.mobi

0

430.000 VNĐ

Tên miền Mobi

.eu
(không được phép transfer)

0

260.000 VNĐ

Tên miền khu vực Âu Châu

.asia

0

385.000 VNĐ

Tên miền khu vực Á Châu

.me

0

577.000 VNĐ

 

.tel

0

325.000 VNĐ

 

.co

0

745.000 VNĐ

 

.com.co .net.co .nom.co

0

430.000 VNĐ

 

.in

0

450.000 VNĐ

 

.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk

0

340.000 VNĐ

 

.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw

0

760.000 VNĐ

 

.tw

0

890.000 VNĐ

 

.name

0

260.000 VNĐ